అమెరికా ఆంధ్ర

ట్రంప్ ను ప్రశ్నిస్తారా…

June 19, 2017

భారతీయ చట్టాల ప్రకారం రాష్ట్రపతి, ప్రధానిని ప్రశ్నించడం అంత సులువు కాదు. అరెస్టు చేయాలన్నా అంతే తేలిక కాదు. కానీ [Read More]

Editor Picks

చంద్రబాబు చక్రంలో ఇరుక్కున్న జగన్

May 19, 2017

ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి. వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలని చెబుతారు. సరిగ్గా ఆ సామెతను పుణికి పుచ్చుకున్నట్లున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా [Read More]