ఆంధ్రప్రదేశ్

మాల్దీవులకు వెళ్లిన చంద్రబాబు కుటుంబం

December 18, 2017

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తన కుటుంబంతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఇది కేవలం వ్యక్తిగత పర్యటన మాత్రమే. ఈ [Read More]