అమెరికా ఆంధ్ర

ట్రంప్ కుమార్తెనా.. మజాకా…

November 21, 2017

హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద ఉన్న బిచ్చగాళ్లను తరలించారు. ఇప్పుడు ఏకంగా జనాలను ఇంట్లో నుంచే రావొద్దంటున్నారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గారి [Read More]

అమెరికా ఆంధ్ర

ఇంటికి చేరుతున్న మరో కుంతాల నిర్మల్ బాధితుడు

November 8, 2017

గంగుల మురళీధర్రెడ్డి మిత్రులకు మరియు అంబసి సాకారంతో ఇంటికి వస్తున్నాడు ప్యాట శ్రీనివాస్ వయస్సు 34, కువైట్ vit వ్యవసాయ [Read More]

అమెరికా ఆంధ్ర

భారతీయులు అందంగా లేరా…

November 7, 2017

ఆడవారు అందంగా ఉండరని అతడు.. సినిమాలో ధర్మవరపు సుబ్రమణ్యం పాత్రతో చెప్పిస్తాడు దర్శకుడు. హీరోయిన్ త్రిష అందంగా లేదని మహేష్ [Read More]